Chuyển dữ liệu Android
- "Vượt qua ranh giới của hệ thống điện tử và chuyển dữ liệu theo ý muốn"

 1. Nhập khẩu xuất khẩu
 2. Chuyển dữ liệu giữa:

  Máy tính Devices Thiết bị Android

  iTunes Thiết bị Android

  Thiết bị Android Devices Thiết bị Android

 3. Quản lý tập tin trên PC
 4. Tìm kiếm, Thêm, Xem, Phát, Xóa, Khử trùng lặp và Chỉnh sửa tệp Thẻ dữ liệu / SD của Android trên Máy tính với Giao diện Đơn giản.

 5. Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ
 6. Chuyển ảnh, danh bạ, nhạc, tin nhắn, video, danh sách phát và nhiều thứ khác trên thiết bị cầm tay Android của bạn.

 7. Quản lý ứng dụng trên PC
 8. Cài đặt, gỡ cài đặt và sao lưu ứng dụng trên PC.

 9. Trình tạo nhạc chuông
 10. Chỉnh sửa nhạc cục bộ hoặc nhạc thiết bị để tạo nhạc chuông trên điện thoại Android của bạn.

 11. Hoàn toàn tương thích với Android 8.1.