CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi (DataKit Studio) hiểu đầy đủ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Tuyên bố chính sách bảo mật này bao gồm việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, kiểm soát và bảo mật thông tin cá nhân của bạn có thể được DataKit thu thập. Nó đã được cập nhật theo yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (GDPR). Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi (www.ios-data-recovery.com) hoặc mua các ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi ("Sản phẩm", "Dịch vụ"), bạn đồng ý với Tuyên bố quyền riêng tư này ngoài bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn.

1. Xử lý dữ liệu được thực hiện bởi Datakit

1.1 Xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến chuyến thăm của bạn đến trang web của chúng tôi và mua hàng

Là nhà phân phối phần mềm (chúng tôi là chi nhánh của MyC Commerce, Ủy ban Junction, 2Checktout .etc), chúng tôi không thu thập thông tin tài chính của người mua vì bất kỳ lý do gì là an toàn với chúng tôi và không thể tiếp cận với bất kỳ bên thứ ba nào). Khi Người dùng mua sản phẩm Datakit thông qua Trang web với 2Checkout hoặc MyC Commerce, hai giải pháp mua sắm của bên thứ ba này thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân như sau:

1.1.1 Dữ liệu cá nhân được thu thập

Liên quan đến quá trình xử lý này, 2Checkout và MyC Commerce thu thập dữ liệu cá nhân sau thông qua các biểu mẫu thu thập trong quy trình đặt hàng hoặc các quy trình khác.

  • Thông tin đặt hàng, chẳng hạn như các sản phẩm bạn mua, ngày và số lượng của đơn đặt hàng;
  • Thông tin thanh toán như thông tin thẻ tín dụng (loại, số, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV) / thông tin thẻ ghi nợ hoặc thông tin thanh toán / thanh toán khác.
  • Số sê-ri sản phẩm của bạn;
  • Nội dung truyền thông hỗ trợ khách hàng.

1.1.2 Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý

Datakit sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích sau:

Để Datakit cung cấp cho Người dùng (các) sản phẩm được đặt hàng;

Để thực hiện hợp đồng mà Người dùng là thành viên, theo Điều 6.1.b của GDPR và dữ liệu được thu thập là cần thiết để Datakit xác định và lập hóa đơn cho Người dùng và tính số thẻ ngân hàng của họ;

Để xác minh danh tính của bạn và Cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng;

Phân tích việc bạn sử dụng các trang web và sản phẩm của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng đang được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm người dùng cũng như thu hút và giữ chân người dùng.

1.2 Cookies và trình theo dõi

Khi Người dùng truy cập Trang web và / hoặc Ứng dụng, Datakit sẽ thực hiện cookie và các trình theo dõi khác trên thiết bị của Người dùng.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web từ Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng Cookies để giúp phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi mà Cookie tạo ra thường được chuyển đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu ở đó. Tuy nhiên, trước khi điều này xảy ra, Google rút ngắn và ẩn danh địa chỉ IP của bạn (quy trình IP ẩn danh của Google) nếu nằm trong một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại các quốc gia thành viên hợp đồng khác trong Thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu. Toàn bộ địa chỉ IP được chuyển đến một máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và chỉ được lưu ở đó trong những trường hợp đặc biệt.

Việc ẩn danh này đảm bảo rằng địa chỉ IP của bạn không thể được truy ngược lại cho bạn. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web để tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web cho Aiseesoft và cung cấp các dịch vụ bổ sung liên quan đến việc sử dụng trang web và Internet. Google có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba, khi thích hợp, nếu được ủy quyền hợp pháp hoặc nếu Google ký hợp đồng với các bên thứ ba để xử lý dữ liệu đó. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với dữ liệu Google khác. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý với việc thu thập và lưu trữ dữ liệu của Google theo cách thức và cho các mục đích được mô tả ở trên.

Bạn cũng có tùy chọn để ngăn Google lấy và xử lý dữ liệu do Cookies tạo và dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt do Google cung cấp.

2. Liên lạc với Datakit

Nếu Người dùng cần liên hệ với Datakit vì bất kỳ lý do gì (bao gồm thực hiện bất kỳ quyền nào của mình liên quan đến bảo vệ dữ liệu như được nêu ở trên), vui lòng liên hệ với support@ios-data-recovery.com.

Datakit sẽ hành động theo yêu cầu của Người dùng và cung cấp thông tin miễn phí, trừ trường hợp các yêu cầu rõ ràng không có cơ sở hoặc quá mức (đặc biệt là do tính chất lặp đi lặp lại của họ) trong trường hợp Datakit có thể tính phí hợp lý (có tính đến chi phí hành chính cung cấp thông tin hoặc liên lạc, hoặc thực hiện hành động được yêu cầu) hoặc từ chối hành động theo yêu cầu.